meta http-equiv=”Refresh” content=”0;URL=https://www.gildegroningen.nl” Gilde Groningen - privacyverklaring

Privacyverklaring Gilde Groningen

Gilde Groningen, gevestigd aan de Pompstertocht 18 9791 JJ Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken persoonsgegevens via deze website en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement vindt u het antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens en heeft betrekking op de website www.gildegroningen.nl. De verantwoordelijke voor deze website is H.B. Klasen. Contact gegevens zie onderaan dit document.

Persoonsgegevens

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook de voornaam samen met de geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gilde Groningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer
- Emailadres

- Eventuele foto's
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om welke gegevens dan ook te verzamelen en/of te verwerken voor andere doeleinden.

Persoonsgegevens delen of verkopen aan andere organisaties.

Wij delen of verkopen geen persoonsgegevens aan andere organisaties.

Hoe gaan wij om met foto’s

Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn. Voor onze foto’s geldt dat de gefotografeerde perso(o)n(en) toestemming geeft om de foto te gebruiken.

Mocht u uzelf op een foto of groepsfoto herkennen en hiertegen alsnog bezwaren hebben, zijn wij uiteraard bereid om de foto in het geheel te verwijderen.

Doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Gilde Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens

Gilde Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gilde Groningen verstrekt uitsluitend aan derden voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Gilde Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gilde Groningen.

Contactgegevens:

Gilde Groningen
https://www.gildegroningen.nl

H.B. Klasen
Pompstertocht 18
9791 JJ Groningen 

M: 06 188 45 882

E: hb.klasen@gmail.com